İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

* YÖK onayı ile öğrenci alınacaktır.

Programın Amacı

Bir işletmenin en değerli varlığı insan kaynaklarıdır. Günümüzde, ulusal, bölgesel ve uluslararası iş ortamında varlıklarını başarıyla sürdüren işletmelerin, her şeyden önce; vizyon sahibi, güçlü bilgi birikimi, beceri ve deneyimi olan nitelikli insan kaynaklarına sahip olduğu görülmektedir. İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.

Kariyer Fırsatları

İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları ulusal ve uluslararası bankacılıktan ticarete, üretimden eğitime, sağlıktan turizme kadar her sektörde ve her tür işletmede pazarlama, satış, satın alma, finans, insan kaynakları, üretim yönetimi ve diğer alanlarda uzman ve yönetici olarak çalışabilirler.

Kimler Başvurabilir?

Programa 4 yıllık herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir bölümünden lisans diploması almış olanlar başvurabilir. Başvuru için lisans derecesinin belirli bir dalda olması gerekmemektedir.

İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı profesyonel hayata yönelik bir program olarak sunulmaktadır. Böylece mezunlara çeşitli sektörlerde uzman olarak çalışabilme olanağı sağlamaktadır.

Programın Süresi

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Geçerli sebepler nedeniyle devamsızlık durumunda en fazla 2 dönem kayıt dondurulabilir.

Programın Yapısı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden oluşur.

Dersler, zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur.

 • Yönetim ve Strateji
 • Örgütsel Davranışta Çağdaş Yaklaşımlar
 • Finansal Muhasebe
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri
 • Kantitatif Yöntemler
 • Operasyon Yönetimi
 • Yönetim Becerileri ve Liderlik
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Araştırma ve Proje Yönetimi
 • Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
 • Kurumsal Finans

Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenci, dönem projesi danışmanı gözetiminde, dönem projesi hazırlar ve danışmanına sunar.

Öğretim dili Türkçe’dir.

Başvuru ve Değerlendirme

Başvuru, Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Online başvuru sırasında diploma, transkript ve kısa özgeçmiş yüklenmesi zorunlu olup bu belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenir.

Başvuru için yabancı dil, not ortalaması ve ALES koşulu yoktur. Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar kendilerine bildirilen yer, tarih ve saatte mülakata alınırlar.

Eğitim Yeni, Günleri ve Saatleri

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık yerleşkesinde, hafta içi günlerde 18:30-21:30; Cumartesi günleri 10:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Üniversitemizle kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekanda da yapılabilir.

Öğrenim Ücreti, Burslar ve İndirimler

Programa kabul edilen öğrencilere çeşitli burslar verilmektedir. Ayrıca kurumlarda çalışanlara, Beykoz Üniversitesi mezunlarına ve Beykoz Üniversitesi çalışanlarına ek indirimler uygulanmaktadır. Öğrenim ücreti taksitler halinde de ödenebilir.

Öğrenim ücreti ve indirimlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akademik Kadro

İşletme Yüksek Lisans Programı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Şakir Ersoy liderliğinde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.

 • Prof. Dr. Mehmet Şakir ERSOY
 • Prof. Dr. Mehmet Zeki ADAL
 • Prof. Dr. Orhan GÖKER
 • Prof. Dr. Mahmut PAKSOY*
 • Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ*
 • Prof. Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU*
 • Prof. Dr. Baki AKSU
 • Doç. Dr. Ezgi UZEL AYDINOCAK
 • Dr. Öğr. Üyesi Derya SAATÇIOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan BEKAROĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Kadri MİRZE*
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜVEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre ERGÜVEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burçak GÜRSOY YENİLMEZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar ACAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Serpil KUZUCU
 • Dr. Öğr. Üyesi Güray TEZER

* Misafir öğretim üyesi


İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Dersleri

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
70412TATOZ-MIS0021 Finansal Muhasebe
70413METOZ-MIS0041 Örgütsel Davranışta Çağdaş Yaklaşımlar
70413TATOZ-MIS0011 Yönetim ve Strateji
70542TATOZ-MIS0031 Kantitatif Yöntemler
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
70412METOZ-MIS0062 Kurumsal Finans
70413METOZ-MIS0082 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
70413YETOZ-MIS0052 Araştırma ve Proje Yönetimi
70414METOZ-MIS0072 Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
70413PRTOZ-MIS0113 Dönem Projesi
70413YETOZ-MIS0093 Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
70413YETOZ-MIS0103 Yönetim Becerileri ve Liderlik

Sıkça Sorulan Sorular

Diplomanızda Uzaktan Eğitim yazmaz. Normal eğitimlerden (Örgün Eğitim ve İkinci Öğretim) mezun öğrencilerimiz gibi diplomaya sahip olursunuz.

Evet. Dört yıllığa tamamlamak için DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girme seçeneğiniz vardır.

Uzaktan eğitim programlarının dersleri birçok değişik şekilde eğitim yönetim sistemine yüklenmektedir. Öğrenci kendisine verilen kullanıcı adı ve parola ile sisteme girebilmekte ve kendisine atanan dersleri ve içerikleri görebilme ve izleyebilmektedir. Dersler haftalık olarak açılmakta ve yarıyıl boyunca açık kalmaktadır.

Dersler, senkron (eşzamanlı) ve asenkron (farklı zamanlı) anlatımlar olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Senkron anlatımlar, oluşturulan sanal sınıflarda öğretim görevlisi ile öğrencilerin webcam ve mikrofon aracılığı eşzamanlı olarak bir araya geldiği canlı oturumlardır. Asenkron anlatımlar ise öğretim görevlileri tarafından hazırlanıp web tabanlı sunuşa hazır hale getirilen, podcast (sesli/görüntülü ders anlatımı) uygulamaları, sunumlar, okuma metinleri, kaynak dosyalar, örnek olaylar, sözlükler, videolar, grafik ve animasyonlar olarak oldukça geniş bir yelpazede toplanabilir.

Programlarda 3 farklı sınav türü uygulanmaktadır. Bunlar; dönem içerisinde haftalık olarak verilen Kısa Sınavlar (quiz), yarıyıl ortasında Ara Sınav ve sonunda da Yarıyıl Sonu Sınavıdır.
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) haricinde tüm sınav uygulamaları web üzerinden gerçekleştirilmektedir.  Yarıyıl Sonu Sınavı okul yerleşkesinde akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır.

Uzaktan eğitim sisteminde çevirim-içi sosyal araçlar olarak adlandırılan birçok uygulama bulunmaktadır. Öğretim görevlisi de dahil olmak üzere her kullanıcının profil sayfası, mesaj kutusu, blog ve duyuru alanı bulunmaktadır. Bunun dışında öğrencilere kurum tarafından verilen e-posta adresleri de sistemde görüntülenmektedir. Çevirim-içi kullanıcılar anlık olarak sistem üzerinde görüntülenmekte ve anlık sohbet imkanı sağlayan sohbet odalarını kullanabilmektedirler.

Beykoz Üniversitesi öğrenci hizmet birimlerinin sundukları dışında uzaktan eğitim öğrencilerinin dönem içerisinde karşılaşabilecekleri akademik sorunları çözmek üzere Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Akademik Danışmanlık Birimi, teknik sorunları çözmek üzere Bilgi işlem Müdürlüğü görev yapmaktadır.

Yarıyıl Sonu Sınavı hariç tüm uzaktan eğitim ders ve sınav uygulamaları web tabanlıdır. Bu uygulamalara erişebilmek için bir web tarayıcısı ve internet bağlantısı olması yeterlidir.  Eğitim Yönetim sistemini kullanmak ve dersleri izleyebilmek için en temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak yeterlidir. Herhangi bir özel yetenek ve bilgi gerekmemektedir. Bununla birlikte, sistemin nasıl kullanılacağı ve genel olarak öğrenciliğin nasıl geçeceği ile ilgili olarak Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere her akademik yıl başlangıcında bir alıştırma (oryantasyon) toplantısı gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Yönetim Sistemi üzerinde gerçekleştirilen her türlü sınav uygulamasının sonucunu öğrenci sınavını tamamlar tamamlamaz öğrenmektedir. Sistem öğrenci yaptığı yanlışları, doğru cevapları, öğretim görevlisinin var ise soru ile ilgili yorumlarını sınav bitimini takibe raporlamaktadır.

Background

Biz Sizi Arayalım

Uzaktan eğitim programlarımız, puan ve kontenjanlar hakkında detaylı bilgi için numaranızı bırakın, biz sizi arayalım.BİZ SİZİ ARAYALIM

Uzaktan eğitim bölümleri puan ve kontenjanlar hakkında detaylı bilgi için numaranızı bırakın, biz sizi arayalım.