Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

* YÖK onayı ile öğrenci alınacaktır.

Programın Amacı

Bir işletmenin en değerli varlığı insan kaynaklarıdır. Günümüzde, ulusal, bölgesel ve uluslararası ticaret ve lojistik ortamında varlıklarını başarıyla sürdüren işletmelerin, her şeyden önce; vizyon sahibi, güçlü bilgi birikimi, beceri ve deneyimi olan nitelikli insan kaynaklarına sahip olduğu görülmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları mezunlarının, ulusal ve uluslararası, hemen hemen her sektördeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde uluslararası ticaret ve lojistik konusunda kariyer yapma olanağı vardır.

Kimler Başvurabilir?

Programa 4 yıllık herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir bölümünden lisans diploması almış olanlar başvurabilir. Başvuru için lisans derecesinin belirli bir dalda olması gerekmemektedir.

Tezsiz yüksek lisans programına başvurularda yabancı dil, not ortalaması ve ALES koşulu aranmaz. Tezli yüksek lisans programına başvuru için ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 55 puan gerekmektedir.

Programın Süresi

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Tezli Yüksek Lisans Programı ise en az 4 yarıyıl olup en fazla 6 yarıyılda tamamlanır. Geçerli sebepler nedeniyle devamsızlık durumunda en fazla 2 dönem kayıt dondurulabilir.

Programın Yapısı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden oluşur. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı 7 ders, 1 seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden oluşur.
Dersler, zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur.

 • Uluslararası Ticaret ve Tedarik Zinciri
 • Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti
 • Yönetim ve Strateji
 • Kantitatif Yöntemler
 • Dış Ticaret Finansmanı
 • E-Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Pazarlama ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret Uygulamaları
 • Depo ve Stok Yönetimi
 • Stratejik Perakende Yönetimi
 • Seminer

Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenci, dönem projesi danışmanı gözetiminde, dönem projesi hazırlar ve danışmanına sunar. Tezli programda ise öğrenci tez danışmanı gözetiminde tez çalışması yaparak tezini hazırlar ve gerekli aşamaları tamamlayarak tezini belirlenecek bir jüri önünde savunur.
Öğrenim dili Türkçe’dir.

Başvuru ve Değerlendirme

Başvuru, Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Online başvuru sırasında diploma, transkript ve kısa özgeçmiş yüklenmesi zorunlu olup bu belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenir.
Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için yabancı dil, not ortalaması ve ALES koşulu aranmaz. Tezli yüksek lisans programına başvuru için ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 55 puan gerekmektedir.
Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar kendilerine bildirilen yer, tarih ve saatte sınav / mülakata alınırlar.

Eğitim Yeri, Günleri ve Saatleri

Tezsiz yüksek lisans dersleri Beykoz Üniversitesi Kavacık yerleşkesinde, hafta içi günlerde 18:30-21:30; Cumartesi günleri 10:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Tezli yüksek lisans ders programları, öğrencilerin hafta içi günlerde yapılacak şekilde düzenlenir.
Üniversitemizle kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekanda da yapılabilir.

Öğrenim Ücreti, Burslar ve İndirimler

Programa kabul edilen öğrencilere çeşitli burslar verilmektedir. Ayrıca kurumlarda çalışanlara, Beykoz Üniversitesi mezunlarına ve Beykoz Üniversitesi çalışanlarına ek indirimler uygulanmaktadır. Öğrenim ücreti taksitler halinde de ödenebilir.

Öğrenim ücreti ve indirimlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akademik Kadro

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Şakir Ersoy liderliğinde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.

 • Prof. Dr. Mehmet Şakir ERSOY
 • Prof. Dr. Mehmet Zeki ADAL
 • Prof. Dr. Orhan GÖKER
 • Prof. Dr. Mahmut PAKSOY*
 • Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ*
 • Prof. Dr. Peyami ÇARIKÇIOĞLU*
 • Prof. Dr. Baki AKSU
 • Doç. Dr. Ezgi UZEL AYDINOCAK
 • Dr. Öğr. Üyesi Derya SAATÇIOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan BEKAROĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Kadri MİRZE*
 • Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜVEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre ERGÜVEN
 • Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burçak GÜRSOY YENİLMEZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Pınar ACAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Serpil KUZUCU
 • Dr. Öğr. Üyesi Güray TEZER
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül BAYRAKTAR

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Dersleri

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
70311METOZ-MTL0011 Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti
70413METOZ-MTL0021 Uluslararası Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetimi
70413TATOZ-MIS0011 Yönetim ve Strateji
70542TATOZ-MIS0031 Kantitatif Yöntemler
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
70412METOZ-MTL0052 Dış Ticaret Finansmanı
70413METOZ-MTL0042 E-Ticaret ve Lojistik
70414METOZ-MTL0062 Uluslararası Pazarlama ve Lojistik
70542YETOZ-MTL0032 Uluslararası Ticaret Uygulamaları
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı
70413METOZ-MTL0073 Depo ve Stok Yönetimi
70413PRTOZ-MTL0083 Dönem Projesi
70416METOZ-MTL0093 Stratejik Perakende Yönetimi

Sıkça Sorulan Sorular

Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak bir fark bulunmamaktadır. Diplomalarımız YÖK onaylıdır ve diploma üzerinde Uzaktan eğitim ibaresi bulunmamaktadır.

Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak bir fark bulunmamaktadır. Diplomalarımız YÖK onaylıdır ve diploma üzerinde Uzaktan eğitim ibaresi bulunmamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Diplomanızda Uzaktan Eğitim yazmaz. Normal eğitimlerden (Örgün Eğitim ve İkinci Öğretim) mezun öğrencilerimiz gibi diplomaya sahip olursunuz.

Evet. Dört yıllığa tamamlamak için DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girme seçeneğiniz vardır.

Uzaktan eğitim programlarının dersleri birçok değişik şekilde eğitim yönetim sistemine yüklenmektedir. Öğrenci kendisine verilen kullanıcı adı ve parola ile sisteme girebilmekte ve kendisine atanan dersleri ve içerikleri görebilme ve izleyebilmektedir. Dersler haftalık olarak açılmakta ve yarıyıl boyunca açık kalmaktadır.

Dersler, senkron (eşzamanlı) ve asenkron (farklı zamanlı) anlatımlar olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Senkron anlatımlar, oluşturulan sanal sınıflarda öğretim görevlisi ile öğrencilerin webcam ve mikrofon aracılığı eşzamanlı olarak bir araya geldiği canlı oturumlardır. Asenkron anlatımlar ise öğretim görevlileri tarafından hazırlanıp web tabanlı sunuşa hazır hale getirilen, podcast (sesli/görüntülü ders anlatımı) uygulamaları, sunumlar, okuma metinleri, kaynak dosyalar, örnek olaylar, sözlükler, videolar, grafik ve animasyonlar olarak oldukça geniş bir yelpazede toplanabilir.

Programlarda 3 farklı sınav türü uygulanmaktadır. Bunlar; dönem içerisinde haftalık olarak verilen Kısa Sınavlar (quiz), yarıyıl ortasında Ara Sınav ve sonunda da Yarıyıl Sonu Sınavıdır.
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) haricinde tüm sınav uygulamaları web üzerinden gerçekleştirilmektedir.  Yarıyıl Sonu Sınavı okul yerleşkesinde akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır.

Uzaktan eğitim sisteminde çevirim-içi sosyal araçlar olarak adlandırılan birçok uygulama bulunmaktadır. Öğretim görevlisi de dahil olmak üzere her kullanıcının profil sayfası, mesaj kutusu, blog ve duyuru alanı bulunmaktadır. Bunun dışında öğrencilere kurum tarafından verilen e-posta adresleri de sistemde görüntülenmektedir. Çevirim-içi kullanıcılar anlık olarak sistem üzerinde görüntülenmekte ve anlık sohbet imkanı sağlayan sohbet odalarını kullanabilmektedirler.

Beykoz Üniversitesi öğrenci hizmet birimlerinin sundukları dışında uzaktan eğitim öğrencilerinin dönem içerisinde karşılaşabilecekleri akademik sorunları çözmek üzere Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Akademik Danışmanlık Birimi, teknik sorunları çözmek üzere Bilgi işlem Müdürlüğü görev yapmaktadır.

Yarıyıl Sonu Sınavı hariç tüm uzaktan eğitim ders ve sınav uygulamaları web tabanlıdır. Bu uygulamalara erişebilmek için bir web tarayıcısı ve internet bağlantısı olması yeterlidir.  Eğitim Yönetim sistemini kullanmak ve dersleri izleyebilmek için en temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak yeterlidir. Herhangi bir özel yetenek ve bilgi gerekmemektedir. Bununla birlikte, sistemin nasıl kullanılacağı ve genel olarak öğrenciliğin nasıl geçeceği ile ilgili olarak Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere her akademik yıl başlangıcında bir alıştırma (oryantasyon) toplantısı gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Yönetim Sistemi üzerinde gerçekleştirilen her türlü sınav uygulamasının sonucunu öğrenci sınavını tamamlar tamamlamaz öğrenmektedir. Sistem öğrenci yaptığı yanlışları, doğru cevapları, öğretim görevlisinin var ise soru ile ilgili yorumlarını sınav bitimini takibe raporlamaktadır.

Background

Biz Sizi Arayalım

Uzaktan eğitim programlarımız, puan ve kontenjanlar hakkında detaylı bilgi için numaranızı bırakın, biz sizi arayalım.BİZ SİZİ ARAYALIM

Uzaktan eğitim bölümleri puan ve kontenjanlar hakkında detaylı bilgi için numaranızı bırakın, biz sizi arayalım.