UZEM Hakkında

Beykoz Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Eğitim ve öğretim hayatına başladığı ilk günden itibaren Beykoz Üniversitesi, teknolojinin bütün olanaklarından yararlanarak uzaktan eğitim altyapısını oluşturmuş ve bu yönde önde gelen eğitim kurumlarından biri olma başarısını göstermiştir.
Yüksekokulun bu alandaki en önemli farklılığı ve başarısı uzaktan eğitimde ders veren bütün öğretim elemanlarının, ders içeriğinin hazırlanmasından grafiklerin oluşturulmasına, seslendirmeden tasarıma kadar bütün süreçlerde yer almaları ve her bir öğretim elemanın aynı zamanda bir uzaktan eğitim uzmanı olarak yetişmesidir. Bu şekilde ders-öğretim elemanı-öğrenci bağlantısı kusursuz bir şekilde işlemektedir.
Beykoz Üniversitesi uzaktan eğitim sisteminin yönetim ve bilgi işlem olarak bütün aşamalarını oluşturmuş ve binlerce öğrenciye eğitim verebilecek duruma gelmiştir. Geleceğin mesleği Lojistik alanında Türkiye’de önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Üniversite, derse fiziki olarak gelemeyen herkese aynı kalitede eğitimi uzaktan eğitim yoluyla sunmaktadır.

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Beykoz Üniversitesi’nin vizyon ve misyonuna paralel bir biçimde endüstrinin ve toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere bilgi teknolojilerine dayalı bir sistem üzerinde eğitim öğretim içerikleri üretmek, sunmak ve değerlendirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu çerçevede dünya genelinde ortaya çıkan ihtiyaç ve gelişmeleri takip ederek, Beykoz Üniversitesi öğrencilerine ve diğer paydaşlara kaliteli, güncel, dinamik, rekabetçi ve yenilikçi içeriklerin sunulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere görev yapan Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünün görev sorumlulukları dört ana başlık altında toplanmaktadır:

 • E-Öğrenme bilgi ve donanımına sahip öğretim elemanları yetiştirmek
 • Uluslararası standartlara uygun ders içeriklerinin oluşturulmasını ve sunulmasını sağlamak
 • Akademik altyapının oluşturulmasını ve işlerliliğini sağlamak
 • Teknik altyapı standartlarını geliştirmek ve güncellemek

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, görev ve sorumlulukları doğrultusunda mevcut girdilerin kalitesini yükseltmek, yeni girdiler eklemek ve elde ettiği sonuçları tüm paydaşlarının hizmetine sunmak, eğitimin ve endüstriye sunulan hizmetlerin kalitesini ölçmek, kazanımlarını değerlendirerek Beykoz Üniversitesi bünyesinde de kullanılabilecek yenilikçi ortamlar sunmak suretiyle memnuniyetin ve kalitenin yükselmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Görüntüle

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojisidir.

Nasıl Uzaktan Eğitim öğrencisi olunur?

Programı tamamladığınızda ise bu eğitim size örgün programlardan farksız bir yükseköğretim diploması sağlar.

Neden Uzaktan Eğitim?

Beykoz Üniversitesi uzaktan eğitim programlarından herhangi birine kayıt yaptırdığınızda;

 • Zamandan ve mekandan bağımsız yükseköğretim imkanına,
 • Daha uygun maliyetle yükseköğretim diploması alma şansına,
 • Öğrenme materyallerine ulaşım sıklığı ve zamanı konusunda karar verme olanağına,
 • Öğrenme hızını ve yoğunluğunu kendi öncelikleri doğrultusunda belirleme şansına,
 • Örgün öğretimle aynı müfredat ve eğitim içeriği ile aynı diplomaya sahip olma hakkına,
 • Ders içeriklerini sesli, görüntülü ve yazılı halde kesintisiz izleyebilme şansına,
 • Senkron (eş zamanlı) eğitimlerde öğretim görevlileri ile internet üzerinden canlı ders yapabilme olanaklarına sahip olursunuz.

Beykoz Üniversitesi uzaktan eğitim ile farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyalleri, iletişim teknolojileri aracılığıyla biraraya gelir, dersler senkron ya da asenkron şekillerde gerçekleştirilir.

“Senkron Uzaktan Eğitim” nedir?

Senkron Uzaktan Eğitim, eş zamanlı uzaktan eğitim anlamına gelir. Senkron eğitimlerde, öğrenci ve öğretim görevlisi farklı fiziksel mekanlarda olurlar ama aynı anda bilgisayar başındadırlar. Sesli, görüntülü online (çevrimiçi) sanal sınıflar senkron eğitimlerin en önemli parçalarıdır. Öğretim görevlileri senkron eğitimlerde öğrenciler ile internet üzerinde buluşarak canlı ve karşılıklı bir biçimde sesli ve görüntülü olarak derslerini gerçekleştirirler. Bunun yanı sıra öğrenciler senkron eğitimlerde yalnızca öğretim görevlisi ile değil, aynı anda diğer öğrenciler ile de görüşebildiklerinden etkileşimli bir ortam yaratılır. Böylece geleneksel eğitimin sınıf içi münazara ve tartışma olanakları e-öğrenme sisteminde de gerçekleştirilebilir.

“Asenkron Uzaktan Eğitim” nedir?

Asenkron eğitimlerde öğrenciler ders içeriklerine kendilerinin belirlediği zamanlarda ulaşır. Asenkron eğitim, öğrencinin kendi kendine çalışarak öğrenmesini sağlayabilecek öğrenme materyalleri ile donatılmıştır. Öğrencinin öğrenme motivasyonuna bağlı olarak asenkron eğitimler akademik bilgilerdeki gelişimin yanı sıra, bireysel öğrenme yeteneklerini de geliştirebilecek niteliktedir. Öğrenci kendisine sunulan öğrenme materyallerini nasıl ve ne zaman kullanacağına kendisi karar verir.

Uzaktan Eğitim Altyapısı

Beykoz Üniversitesi’nde uzaktan eğitim için ses, görüntü ve metinlerden oluşan ders içerikleri gelişkin multimedya teknolojileri kullanarak hazırlanır ve böylelikle öğrenme etkileşimli bir biçimde senkron ve asenkron olarak sağlanır.
Geleneksel sınıf içi eğitimin önemli avantajları senkron dersler ile sağlanır. Senkron derslere öğrenci kendisini öğrenme açsında rahat hissettiği bir ortamdan sadece internet tarayıcısı ve bağlantısı kullanarak katılabilir.

Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi aşağıda sıralanan özellikleri rahatça sunabilecek yapıda geliştirilmiştir;

 • Aynı anda 1000 öğrenciye
 • 7 gün 24 saat, kesintisiz
 • Yüksek erişim hızında
 • Sosyal paylaşım ve etkileşim alanları ile birlikte
 • Senkron ve asenkron ders içeriklerini

Uzaktan Eğitim Sistemi kayıtlı öğrencisine derse katılma, soru sorma, deneme yapma, keşfetme, takip etme, paylaşma, tekrar etme, gözden geçirme, yorum yapma imkânları sunulabilmektedir.

BİZ SİZİ ARAYALIM

Uzaktan eğitim bölümleri puan ve kontenjanlar hakkında detaylı bilgi için numaranızı bırakın, biz sizi arayalım.